Balkony, izolace balkonů

Balkony patří k nejvíce zatěžovaným částem domů. Používáme dva způsoby izolací. Použití dvou vrstev modifikovaných pásů + pochozí vrstva např. velkoplošná dlaždice položená na terči. Druhá varianta je systém ENKE.

K izolaci balkonů používáme kvalitní a vysoce odolný materiál vůči mechanickým a povětrnostním podmínkám, tento materiál má společně sodolností i dlouhodobou životnost. Tyto vlastnosti materiálu jsou u izolací balkonů velice potřebné.

Jak už bylo řečeno, balkony patří mezi nejvíce zatěžována místa budou a to hlavně z toho důvodu, že se jedná vlastně o střechu s velice malým sklonem a se skladbou vrstev, které jsou k sobě napevno spojeny, to má za důsledek, že se navzájem ovlivňují. Skladba musí být proto zhotovena tak, aby byla schopna dlouhodobě zvládat extrémní zatížení , která na ni působí.

Napište nám